Praktisk Info

Her kan du få de fleste informationer omkring det at gå på Randers Musikskole. Er der spørgsmål du ikke umiddelbart kan finde svar på, er du velkommen til at kontakte Randers Musikskole.

Opmærksomheden henledes specielt til emnet omkring udmeldelse, da vi oplever, at mange ikke er opmærksomme på reglerne omkring udmeldelse og de eventuelle bindinger, der kan være forbundet derved.

Info om tilmelding

Tilmelding skal foretages via onlinetilmelding på musikskolens hjemmeside. Har man ikke adgang til en pc, tablet eller smartphone med internetadgang eller har man ingen email-adresse, er musikskolen behjælpelig med at udfylde en online tilmelding.

Gentilmeldingsperioden for aktive elever samt elever på venteliste er 1. april til og med 31. maj med efterfølgende undervisningsstart til august/september.

Der er ingen tilmeldingsfrist for nye elever, men jo før man tilmelder sig, jo større er chancen for at få en plads.

Tilmeldinger foretaget efter 31. maj vil som udgangspunkt blive placeret på en venteliste og derefter få tilbuddet, når der bliver en ledig plads.

Tilmelding gælder for en sæson.

Der skal foretages ny onlinetilmelding/gentilmelding hvert år.

Musikskolen udsender påmindelse om gentilmelding via email i foråret til alle aktive elever samt elever på venteliste.

Klik her for at foretage tilmelding

Ønske om udmeldelse

Tilmelding gælder kun for en sæson. Ved sæsonens afslutning er man automatisk udmeldt.

Ønske om udmeldelse i en igangværende sæson skal meddeles skriftligt til musikskolens kontor eller via Udmeld funktionen på elevens egen Speedadmin side - det er altså ikke nok at meddele læreren, at man ikke længere kommer.

Klik her for at logge på Speedadmin

For gamle elever kan udmeldelse ske med opsigelse inden 1. december. Derved skal der kun betales for 2 rater (ud af 4 rater). Nye elever kan dog melde sig ud inden 1. oktober og skal derved kun betale 1 rate (ud af 4 rater). Ved udmeldelse oplyses eleven om det resterende antal lektioner.

Efter 1. december er tilmeldingen bindende for resten af musikskolens sæson.

Ved flytning fra kommunen eller ved langvarig sygdom (mindst 2 mdr.), kan udmeldelse finde sted efter nærmere aftale med musikskolens kontor.

Ved længerevarende rejser, kan man i stedet evt. aftale med sin lærer, at den ugentlige lektionslængde forlænges i forhold til de mistede gange.

Du er velkommen til at kontakte musikskolen inden du foretager en udmeldelse, hvis der er noget du ønsker at begrunde eller orienterer os om i forbindelse med udmeldelsen.

Venteliste

Da der næsten altid opstår ledige pladser, især i de første par måneder i skoleåret, kan det sagtens betale sig at stå på venteliste. Derfor tjener det også et formål at tilmelde sig efter 31. maj.

Ønske om orlov

Er du instrumentalfagselev, har du mulighed for at søge orlov det efterfølgende skoleår, hvis du skal på efterskole eller ud at rejse. Hvis dette vælges, vil du kunne fortsætte på samme instrumentalfag efter endt orlov. Der gives dog ikke garanti for, at du kan få den sammen lærer. Ønsker du, efter endt orlov, at skifte fag, vil du miste din pladsgaranti og blive betragtet som ny elev. Orloven kan kun søges for et helt skoleår. Man kan ikke søge orlov for flere år ad gangen.

Forventninger til eleven

Når eleverne begynder i musikskolen, er det meget ofte med en forventning om, at de meget hurtigt vil mestre et instrument, men virkeligheden er ikke helt så enkel. For at få det optimale ud af undervisningen skal eleven være indstillet på at øve sig, og her er forældreopbakning meget vigtig. Resultaterne kommer hurtigere, når man er velforberedt og har god orden i sine ting.

Forældre til elever i musikskolen har altid mulighed for til at kontakte elevens musiklærer, hvis man ønsker en samtale om elevens musikalske niveau og -udvikling.

Info om afbud

Bliver eleven forhindret i at komme til undervisning, er det meget vigtigt at eleven melder afbud enten til musiklæreren eller til musikskolen.

Ved lærerafbud kontakter musikskolen eleven via sms på det/de opgivne mobilnumre på tilmeldingen. Derfor er det meget vigtigt, at musikskolen hele tiden har fået oplyst de rigtige mobilnumre.

Musikskolens undervisningssteder

Musikundervisningen foregår primært på Randers Musikskole og på de kommunale skoler, hvor der er mulighed for at afholde musikskoleundervisning. Hvor det på en skole ikke er muligt at oprette passende undervisningstilbud, kan undervisningen henlægges til en anden skole.

Koncerter

Musikskolen arrangerer løbende cafékoncerter, rytmiske koncerter og klassiske matinéer i vores koncertsal, Mariagervej 8 eller i Værkets foyer, Svend Dalsgaards Plads 1. Der afholdes også forårskoncerter på kommunens skoler. Formålet er at give eleverne mulighed for at fremvise deres udbytte af undervisningen for et publikum.

Ønske om instrumentleje

Randers Musikskole råder over en del gængse instrumenter til udlejning. Der udlejes ikke klaver, blokfløjte, trommesæt og elektriske instrumenter. Lejen dækker fra undervisningens start til sæsonen slutter, eller til lejeren har anskaffet eget instrument. Lejen opkræves via deltagerbetalingen.

Musikskolens lærere rådgiver gerne om køb af instrument, ligesom læreren kan kontaktes, hvis man ønsker råd om, hvilket instrument eleven vil undervises i. Tilbud om instrumentleje kan kun benyttes ved valg af instrumental undervisning.

Klik her for leje af klaver hos Juhl-Sørensen

Klik her for leje af klaver hos Steen Hedegaard

Klik her for leje af blæse- og strygerinstrumenter hos Hertz Music

Nodemateriale og kopiafgift

Musikskolen udleverer i et vist omfang kopi af noder til eleverne til undervisningsbrug. Derfor opkræver musikskolen en kollektiv kopiafgift pr. sæson pr. elev til dækning udleverede materialer og Copy Dan afgift. Beløbet opkræves med deltagerbetalingens første rate.

Brug af foto og video

Musikskolen forbeholder sig ret til at bruge billeder/video taget i undervisningssituationer, koncerter mv. til Musikskolens brochurer, pressemeddelelser, plakater, hjemmesider og kommunikationsplatforme.