Info om afbud

Bliver eleven forhindret i at komme til undervisning, er det meget vigtigt at eleven melder afbud enten til musiklæreren eller til musikskolen.

Ved lærerafbud kontakter musikskolen eleven via sms på det/de opgivne mobilnumre på tilmeldingen. Derfor er det meget vigtigt, at musikskolen hele tiden har fået oplyst de rigtige mobilnumre.