Nodemateriale og kopiafgift

Musikskolen udleverer i et vist omfang kopi af noder til eleverne til undervisningsbrug. Derfor opkræver musikskolen en kollektiv kopiafgift pr. sæson pr. elev til dækning udleverede materialer og Copy Dan afgift. Beløbet opkræves med deltagerbetalingens første rate.