Info om tilmelding

Tilmelding skal foretages via onlinetilmelding på musikskolens hjemmeside. Har man ikke adgang til en pc, tablet eller smartphone med internetadgang eller har man ingen email-adresse, er musikskolen behjælpelig med at udfylde en online tilmelding.

Gentilmeldingsperioden for aktive elever samt elever på venteliste er 1. april til og med 31. maj med efterfølgende undervisningsstart til august/september.

Der er ingen tilmeldingsfrist for nye elever, men jo før man tilmelder sig, jo større er chancen for at få en plads.

Tilmeldinger foretaget efter 31. maj vil som udgangspunkt blive placeret på en venteliste og derefter få tilbuddet, når der bliver en ledig plads.

Tilmelding gælder for en sæson.

Der skal foretages ny onlinetilmelding/gentilmelding hvert år.

Musikskolen udsender påmindelse om gentilmelding via email i foråret til alle aktive elever samt elever på venteliste.

Klik her for at foretage tilmelding