Musikskolens undervisningssteder

Musikundervisningen foregår primært på Randers Musikskole og på de kommunale skoler, hvor der er mulighed for at afholde musikskoleundervisning. Hvor det på en skole ikke er muligt at oprette passende undervisningstilbud, kan undervisningen henlægges til en anden skole.