Priser sæson 2022/2023

Randers Musikskoles priser.

Prisliste sæson 2022/2023

Priserne er baseret på, at man følger undervisningen et helt skoleår. Starter man først i løbet af året, skal man først betale fra den dato man starter. Priserne fremskrives hvert skoleår med udgangspunkt i den kommunale prisfremskrivning.

Randers Kommune udsender opkrævning cirka 10 dage før betalingsfristen. Prisen for musikundervisningen betales i rater med følgende frister:

 • Rate 1: forfald den 1. oktober (faktura udsendes ca. 17. september)
 • Rate 2: forfald den 1. december (faktura udsendes ca. 17. november)
 • Rate 3: forfald den 1. februar (faktura udsendes ca. 17. januar)
 • Rate 4: forfald den 1. april (faktura udsendes ca. 17. marts)
 • Rate 5 - reguleringsrate: forfald den 1. juli (faktura udsendes ca. 17. juni). Rate 5 anvendes primært i forbindelse med elever, som starter sidst i marts måned samt til aflysninger foretaget fra sidst i marts måned og frem til sommerferien.

Opkrævningen kommer i betalers digitale postkasse ca. 10 dage før betalingsfristen eller trækkes automatisk via betalingsservice eller MobilePay, hvis den allerede er tilmeldt en af disse services.

- ved en lektion om ugen i gennemsnitlig 36 uger.

Prisen gælder for elever under 25 år og elever bosat i Randers Kommune. Elever bosat uden for Randers Kommune og elever fra 25 år betaler dobbelt pris.

 • Soloundervisning i 15 min.: 2.880 kr. (Opkræves i 4 rater af 720 kr.)
 • Soloundervisning i 25 min.: 4.800 kr. (Opkræves i 4 rater af 1.200 kr.)
 • Soloundervisning i 30 min.: 5.760 kr. (Opkræves i 4 rater af 1.440 kr.)
 • Soloundervisning i 40 min.: 7.680 kr. (Opkræves i 4 rater af 1.920 kr.)
 • Soloundervisning i 50 min.: 9.600 kr. (Opkræves i 4 rater af 2.400 kr.)
 • Hold, 2 elever i 30 min.: 2.880 kr. (Opkræves i 4 rater af 720 kr.)
 • Hold, 2 elever i 50 min.: 4.800 kr. (Opkræves i 4 rater af 1.200 kr.)

Elever under 25 år og bosat i Randers Kommune tilbydes søskenderabat på følgende undervisningstilbud: instrumentundervisning, sangundervisning, boblerne, hensyntagende undervisninglydstudieteknik, samt talentlinjen. Første søskende på det dyreste af ovennævnte undervisningstilbud betaler fuld pris. Øvrige søskende betaler halv pris.

Der gives kun søskenderabat på ét af ovennævnte undervisningstilbud pr. søskende.

Ønsker man at komme i betragtning til søskenderabat, skal samme betaler-cpr benyttes ved udfyldelse af betaleroplysninger, i forbindelse med tilmelding af søskende.

- ved en lektion om ugen i gennemsnitlig 36 uger.

 • Hold, 30-50 min. alt efter deltagerantal: 1.778 kr. (Opkræves i 4 rater af 444,50 kr.)

Elever under 25 år og bosat i Randers Kommune tilbydes søskenderabat på følgende undervisningstilbud: instrumentundervisning, sangundervisning, boblerne, hensyntagende undervisninglydstudieteknik, samt talentlinjen. Første søskende på det dyreste af ovennævnte undervisningstilbud betaler fuld pris. Øvrige søskende betaler halv pris.

Der gives kun søskenderabat på ét af ovennævnte undervisningstilbud pr. søskende.

Ønsker man at komme i betragtning til søskenderabat, skal samme betaler-cpr benyttes ved udfyldelse af betaleroplysninger, i forbindelse med tilmelding af søskende.

- ved en lektion om ugen i 30 uger.

 • Hold, 50 min.: 1.778 kr. (Opkræves i 4 rater af 444,50 kr.)

Børn der deltager på børnerytmik holdene tilbydes søskenderabat. Første søskende betaler fuld pris. Øvrige søskende betaler halv pris. Der er ingen krav om, at søskende skal deltage på det samme børnerytmik hold.

Ønsker man at komme i betragtning til søskenderabat, skal samme betaler-cpr benyttes ved udfyldelse af betaleroplysninger, i forbindelse med tilmelding af søskende.

- ved en lektion om ugen i gennemsnitlig 36 uger.

 • Hold, 30-50 min. alt efter deltagerantal: 1.778 kr. (Opkræves i 4 rater af 444,50 kr.)

Musikskolen tilbyder halv pris på musikværksted, hvis du samtidig er optaget på enten instrumentundervisning eller sangundervisning.

- ved en lektion om ugen i 32 uger.

 • Hold, 60 min.: 2.725 kr. (Opkræves i 4 rater af 681,25 kr.)

Inkluderet i prisen er hjemlån af instrument.

- ved en lektion om ugen i gennemsnitlig 36 uger.

Prisen gælder for elever under 25 år og elever bosat i Randers Kommune. Elever bosat uden for Randers Kommune og elever fra 25 år betaler dobbelt pris.

 • Soloundervisning i 15 min.: 2.880 kr. (Opkræves i 4 rater af 720 kr.)
 • Soloundervisning i 25 min.: 4.800 kr. (Opkræves i 4 rater af 1.200 kr.)
 • Soloundervisning i 30 min.: 5.760 kr. (Opkræves i 4 rater af 1.440 kr.)
 • Soloundervisning i 40 min.: 7.680 kr. (Opkræves i 4 rater af 1.920 kr.)
 • Soloundervisning i 50 min.: 9.600 kr. (Opkræves i 4 rater af 2.400 kr.)

Elever under 25 år og bosat i Randers Kommune tilbydes søskenderabat på følgende undervisningstilbud: instrumentundervisning, sangundervisning, boblerne, hensyntagende undervisninglydstudieteknik, samt talentlinjen. Første søskende på det dyreste af ovennævnte undervisningstilbud betaler fuld pris. Øvrige søskende betaler halv pris.

Der gives kun søskenderabat på ét af ovennævnte undervisningstilbud pr. søskende.

Ønsker man at komme i betragtning til søskenderabat, skal samme betaler-cpr benyttes ved udfyldelse af betaleroplysninger, i forbindelse med tilmelding af søskende.

- ved en lektion om ugen i gennemsnitlig 36 uger.

 • Orkestre og sammenspilshold, 50 min.: 1.778 kr. (Opkræves i 4 rater af 444,50 kr.)
 • Orkestre og sammenspilshold, 100 min.: 3.556 kr. (Opkræves i 4 rater af 889 kr.)
 • Voksenband, 90 min. 16 gange er med underviser: 1.420 kr. (Opkræves i 4 rater af 355 kr.)

Musikskolen tilbyder halv pris på orkestre, sammenspilsfag og bands, hvis du samtidig er optaget på enten instrumentundervisning, sangundervisning eller talentlinjen.

Særligt for musikskolens strygerorkester gælder det, at deltagelse er gratis, hvis du samtidig er optaget på enten instrumentundervisning, sangundervisning eller talentlinjen

- ved en lektion om ugen i gennemsnitlig 36 uger.

 • Børnekoret Pixie Notes, 75 min.: 917 kr. (Opkræves i 4 rater af 229,25 kr.)
 • Glee-Club, 75 min.: 917 kr. (Opkræves i 4 rater af 229,25 kr.)
 • Growing Gospel, 90 min.: 1.100 kr. (Opkræves i 4 rater af 275 kr.)
 • Riverside Gospelchoir, 120 min.: 1.467 kr. (Opkræves i 4 rater af 366,75 kr.)
 • 4Tune, 150 min.: 1.834 kr. (Opkræves i 4 rater af 458,50 kr.)

Deltagelse i korene Pixie Notes og Glee Club er gratis, hvis du samtidig er optaget på enten instrumentundervisning, sangundervisning, boblerne, hensyntagende undervisninglydstudieteknik, eller talentlinjen.

- ved en lektion om ugen i gennemsnitlig 36 uger.

Prisen gælder for elever under 25 år og elever bosat i Randers Kommune. Elever bosat uden for Randers Kommune og elever fra 25 år betaler dobbelt pris.

 • Soloundervisning i 15 min.: 2.880 kr. (Opkræves i 4 rater af 720 kr.)
 • Soloundervisning i 25 min.: 4.800 kr. (Opkræves i 4 rater af 1.200 kr.)
 • Soloundervisning i 30 min.: 5.760 kr. (Opkræves i 4 rater af 1.440 kr.)
 • Soloundervisning i 40 min.: 7.680 kr. (Opkræves i 4 rater af 1.920 kr.)
 • Soloundervisning i 50 min.: 9.600 kr. (Opkræves i 4 rater af 2.400 kr.)
 • Hold, 2 elever i 30 min.: 2.880 kr. (Opkræves i 4 rater af 720 kr.)
 • Hold, 2 elever i 50 min.: 4.800 kr. (Opkræves i 4 rater af 1.200 kr.)

Musikskolen tilbyder halv pris på teori & hørelære, hvis du samtidig er optaget på enten instrumentundervisning eller sangundervisning.

- ved en lektion om ugen i gennemsnitlig 36 uger.

Prisen gælder for elever under 25 år og elever bosat i Randers Kommune. Elever bosat uden for Randers Kommune og elever fra 25 år betaler dobbelt pris.

 • Hold, 30-60 min. alt efter deltagerantal: 2.880 kr. (Opkræves i 4 rater af 720 kr.)

Musikskolen tilbyder halv pris på sangskrivning, hvis du samtidig er optaget på enten instrumentundervisning eller sangundervisning.

- ved en lektion om ugen i gennemsnitlig 36 uger.

 • Hold, 4-5 elever, 60 min.: 2.136 kr. (Opkræves i 4 rater af 534 kr.)

- ved en lektion om ugen i gennemsnitlig 36 uger.

Prisen gælder for elever under 25 år og elever bosat i Randers Kommune. Elever bosat uden for Randers Kommune og elever fra 25 år betaler dobbelt pris.

 • Soloundervisning i 15 min.: 2.880 kr. (Opkræves i 4 rater af 720 kr.)
 • Soloundervisning i 25 min.: 4.800 kr. (Opkræves i 4 rater af 1.200 kr.)
 • Soloundervisning i 30 min.: 5.760 kr. (Opkræves i 4 rater af 1.440 kr.)
 • Soloundervisning i 40 min.: 7.680 kr. (Opkræves i 4 rater af 1.920 kr.)
 • Soloundervisning i 50 min.: 9.600 kr. (Opkræves i 4 rater af 2.400 kr.)
 • Hold, 2 elever i 30 min.: 2.880 kr. (Opkræves i 4 rater af 720 kr.)
 • Hold, 2 elever i 50 min.: 4.800 kr. (Opkræves i 4 rater af 1.200 kr.)

Elever under 25 år og bosat i Randers Kommune tilbydes søskenderabat på følgende undervisningstilbud: instrumentundervisning, sangundervisning, boblerne, hensyntagende undervisninglydstudieteknik, samt talentlinjen. Første søskende på det dyreste af ovennævnte undervisningstilbud betaler fuld pris. Øvrige søskende betaler halv pris.

Der gives kun søskenderabat på ét af ovennævnte undervisningstilbud pr. søskende.

Ønsker man at komme i betragtning til søskenderabat, skal samme betaler-cpr benyttes ved udfyldelse af betaleroplysninger, i forbindelse med tilmelding af søskende.

- ved en lektion om ugen i gennemsnitlig 36 uger.

Prisen gælder for elever under 25 år og elever bosat i Randers Kommune. Elever bosat uden for Randers Kommune og elever fra 25 år betaler dobbelt pris.

 • Soloundervisning i 40 min.: 7.680 kr. (Opkræves i 4 rater af 1.920 kr.)
 • Soloundervisning i 50 min.: 9.600 kr. (Opkræves i 4 rater af 2.400 kr.)
 • Øvrige talentlinjefag er gratis.

Elever under 25 år og bosat i Randers Kommune tilbydes søskenderabat på følgende undervisningstilbud: instrumentundervisning, sangundervisning, boblerne, hensyntagende undervisninglydstudieteknik, samt talentlinjen. Første søskende på det dyreste af ovennævnte undervisningstilbud betaler fuld pris. Øvrige søskende betaler halv pris.

Der gives kun søskenderabat på ét af ovennævnte undervisningstilbud pr. søskende.

Ønsker man at komme i betragtning til søskenderabat, skal samme betaler-cpr benyttes ved udfyldelse af betaleroplysninger, i forbindelse med tilmelding af søskende.

- ved en lektion om ugen i gennemsnitlig 36 uger.

 • Talentspirerne, 60 min.: 1.422 kr. (Opkræves i 4 rater af 355,50 kr.)
 • Guitarspirerne, 45 min.: 801 kr. (Opkræves i 4 rater af 200,25 kr.)
 • Spireband, 60 min.: 1.068 kr. (Opkræves i 4 rater af 267 kr.)

- pr. sæson.

 • Pr. instrument. 1.300 kr. (Opkræves i 4 rater af 325 kr.)

Alle elever betaler et administrationsgebyr på 100 kr. pr. sæson uanset om man går til et eller flere tilbud (kopiafgift til Copydan og materialer)