Betalingsvilkår

Randers Musikskoles betalingsvilkår og støttemuligheder.

Generelle betalingsvilkår

Alle elever betaler et administrationsgebyr på 100 kr. pr. sæson uanset antal fag (kopiafgift til Copydan og materialer)

Læs også Randers Musikskoles regler om bl.a. udmeldelse og bindingsperiode.

Elever fra 25 år pr. 1. august i pågældende sæson betaler dobbelt pris for undervisning i instrumenter, sang, hensyntagende undervisning, sangskrivning, talentlinjen samt musik og computer.

Elever bosat udenfor Randers Kommune betaler dobbelt pris for undervisning i instrumenter, sang, hensyntagende undervisning, sangskrivning, talentlinjen samt musik og computer.

Randers Kommune udsender opkrævning cirka 10 dage før betalingsfristen. Prisen for musikundervisningen betales i 4 rater med følgende frister:

  • Rate 1: forfald den 1. oktober (faktura udsendes ca. 20. september)
  • Rate 2: forfald den 1. december (faktura udsendes ca. 20. november)
  • Rate 3: forfald den 1. februar (faktura udsendes ca. 20. januar)
  • Rate 4: forfald den 1. april (faktura udsendes ca. 20. marts)

Derudover er der en 5. rate, som er en reguleringsrate kun få vil modtage f.eks. hvis eleven er startet efter 15. marts. Denne rate har forfald til betaling den 1/7.

Opkrævningen kommer i din e-boks ca. 10 dage før betalingsfristen eller trækkes automatisk via betalingsservice, hvis du allerede er tilmeldt betalingsservice.

Bliver det nødvendigt at udsende en rykkerskrivelse, opkræves et gebyr på op til 250 kr. jf. lov om morarenter og gebyrer. Manglende betaling kan medfører bortvisning fra undervisningen. Spørgsmål til opkrævning og betaling skal rettes til musikskolens kontor.

Du har mulighed for at betale for din musikskoleundervisning via forskellige løsninger.

Læs mere om betalingsmulighederne her.

Bliver det nødvendigt at udsende en rykkerskrivelse, opkræves et gebyr på op til 250 kr. jf. lov om morarenter og gebyrer. Manglende betaling medfører udelukkelse fra undervisningen. Spørgsmål til opkrævning og betaling skal rettes til musikskolens kontor på telefon 89153333.