Talentlinjen

I lighed med talentplejen og særlige eliteprogrammer i klubberne og i Team Danmark-centre, kan vi også i musikkens verden tilbyde udvidede undervisningsprogrammer, der styrker udviklingen af det enkelte musiktalent. Talentlinjen er for både klassiske og rytmiske elever.

Talentlinjen 12-18 år

I lighed med talentplejen og særlige eliteprogrammer i klubberne og i Team Danmark-centre, kan vi også i musikkens verden tilbyde udvidede undervisningsprogrammer, der styrker  udviklingen af det enkelte musiktalent. Talentlinjen er for både klassiske og rytmiske elever.

Undervisningspakken indeholder 40-50 minutters hovedfagsundervisning samt teori/hørelære, kammermusik/rytmisk sammenspil og fællesfag. Der er egenbetaling til hovedfagsdelen. Prisen for hovedfagsdelen fremgår af prislisten.

Talentlinjen henvender sig primært til elever mellem 12 og 18 år. Alle ugentlige undervisningstimer udover hovedfaget er så vidt muligt placeret om onsdagen for at skabe musikalsk og social sammenhæng. Eleverne har en del koncertaktivitet.

Elever indstilles af deres hovedfagslærer og aflægger en mindre optagelsesprøve.

Klik her for at sende en mail til talentlinjekoordinatoren

Talentspirerne 8-11 år

Talentspirerne er et tilbud til talentfulde, klassiske elever i alderen ca. 8-11 år, som har lyst til at bruge lidt ekstra tid  og energi på musikskolen og indgå i et hyggeligt og arbejdsomt fællesskab omkring musikken.

Undervisningen i talentspiregruppe er et supplement til instrumentalundervisningen (og skal ikke erstatte evt. sammenspil).

Undervisningen omfatter teori og hørelære samt kammermusik i vekslende, små grupperinger.

Der er egenbetaling for deltagelse i talentspiregruppen. Prisen fremgår af prislisten.

Elever indstilles af deres hovedfagslærer.

Klik her for at sende en mail til talentspirerkoordinatoren