Pris- og opkrævning

Musikskolens priser er baseret på én ugentlig undervisningsgang i 36 uger, medmindre andet er nævnt.

Priser sæson 2018/2019

Priser sæson 2019/2020

Opkrævningsoversigt sæson 2018/2019

Randers Musikskole fordeler betalingen af undervisningen på 4 rater samt en reguleringsrate. Opkrævningerne sendes til betalers digitale postkasse, hvorefter det er muligt, at tilmelde dem til betalingsservice. Er man fritaget for digital post, vil man modtage opkrævningen via post.

Rate 1 udsendes fra den 15. september 2018 til betaling den 5. oktober 2018. Raten dækker undervisningsperioden: Børnerytmik 0-6 år 27/8-28/10. Al øvrig undervisning 20/8-28/10.

Rate 2 udsendes fra den 15. november 2018 til betaling den 5. december 2018. Raten dækker undervisningsperioden: Børnerytmik 0-6 år 29/10-6/1 . Al øvrig undervisning 29/10-20/1

Rate 3 udsendes fra den 15. januar 2019 til betaling den 5. februar 2019. Raten dækker undervisningsperioden: Børnerytmik 0-6 år 7/1-3/3. Al øvrig undervisning 21/1-7/4

Rate 4 udsendes fra den 15. marts 2019 til betaling den 5. april 2019. Raten dækker undervisningsperioden: Børnerytmik 0-6 år 4/3-12/5. Al øvrig undervisning 8/4-23/6

Rate 5 (Reguleringsrate) udsendes fra den 15. juni 2019 til betaling den 5. juli 2019. Denne rate bruges til efterreguleringer opstået pga. tilmeldinger/lærersygdom/anden aflysning efter 15. marts 2019.

Bliver det nødvendigt at udsende en rykkerskrivelse, opkræves et gebyr på 250 kr. jf. lov om morarenter og gebyrer. Manglende betaling medfører bortvisning fra undervisningen. Spørgsmål til opkrævning og betaling skal rettes til musikskolens kontor.