Pris- og opkrævning

Musikskolens priser er baseret på én ugentlig undervisningsgang i 36 uger, medmindre andet er nævnt.

Penge

Opkrævningsoversigt

Randers Musikskole fordeler betalingen af undervisningen på 4 rater samt en reguleringsrate. Opkrævningerne sendes til betalers e-boks, hvorefter det er muligt, at tilmelde dem til betalingsservice. Er man fritaget for e-boks, vil man modtage opkrævningen via post.

Rate 1 udsendes fra den 15. september 2018 til betaling den 5. oktober 2018. Raten dækker undervisningsperioden: Børnerytmik 0-6 år 27/8-28/10. Al øvrig undervisning 20/8-28/10.

Rate 2 udsendes fra den 15. november 2018 til betaling den 5. december 2018. Raten dækker undervisningsperioden: Børnerytmik 0-6 år 29/10-6/1 . Al øvrig undervisning 29/10-20/1

Rate 3 udsendes fra den 15. januar 2019 til betaling den 5. februar 2019. Raten dækker undervisningsperioden: Børnerytmik 0-6 år 7/1-3/3. Al øvrig undervisning 21/1-7/4

Rate 4 udsendes fra den 15. marts 2019 til betaling den 5. april 2019. Raten dækker undervisningsperioden: Børnerytmik 0-6 år 4/3-12/5. Al øvrig undervisning 8/4-23/6

Rate 5 (Reguleringsrate) udsendes fra den 15. juni 2019 til betaling den 5. juli 2019. Denne rate bruges til efterreguleringer opstået pga. tilmeldinger/lærersygdom/anden aflysning efter 15. marts 2019.