Pris- og opkrævningsoversigt

Musikskolens priser er baseret på én ugentlig undervisningsgang i 36 uger, medmindre andet er nævnt.

Sæson 2018/2019

Undervisningen starter fra mandag den 20. august 2018 og slutter fredag den 21. juni 2019. Børnerytmik starter fra mandag den 27. august 2018 og slutter fredag den 10. maj 2019.

 • Rate 1 udsendes fra den 15. september 2018 til betaling den 5. oktober 2018. Raten dækker undervisningsperioden: Børnerytmik 0-6 år 27/8-28/10. Al øvrig undervisning 20/8-28/10.
 • Rate 2 udsendes fra den 15. november 2018 til betaling den 5. december 2018. Raten dækker undervisningsperioden: Børnerytmik 0-6 år 29/10-6/1 . Al øvrig undervisning 29/10-20/1
 • Rate 3 udsendes fra den 15. januar 2019 til betaling den 5. februar 2019. Raten dækker undervisningsperioden: Børnerytmik 0-6 år 7/1-3/3. Al øvrig undervisning 21/1-7/4
 • Rate 4 udsendes fra den 15. marts 2019 til betaling den 5. april 2019. Raten dækker undervisningsperioden: Børnerytmik 0-6 år 4/3-12/5. Al øvrig undervisning 8/4-23/6
 • Rate 5 (Reguleringsraten) udsendes fra den 15. juni 2019 til betaling den 5. juli 2019. Denne rate bruges til efterreguleringer opstået pga. tilmeldinger/lærersygdom/anden aflysning sket efter 15. marts 2019.
Instrumenter og Sang

Priser 2018/2019

Sæsonlængde 36 uger.

Unge- og indenkommunal takst (elever under 25 år og bosat i Randers Kommune)

 • Eneundervisning i 15 min. om ugen. 2.510,00 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 627,50 kr.)*
 • Eneundervisning i 25 min. om ugen. 4.180,00 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 1.045 kr.)*
 • Eneundervisning i 30 min. om ugen. 5.020,00 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 1.255 kr.)*
 • Eneundervisning i 40 min. om ugen. 6.690,00 pr. år (Opkræves i 4 rater af 1.672,50 kr.)*
 • Eneundervisning i 50 min. om ugen. 8.360,00 pr. år (Opkræves i 4 rater af 2.090 kr.)*
 • Hold, 2 elever i 30 min. om ugen. 2.510,00 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 627,50 kr.)*
 • Hold, 2 elever i 50 min. om ugen. 4.180,00 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 1.045 kr.)*

Voksen- og udenkommunal takst  (elever fyldt 25 år eller bosat udenfor Randers Kommune)

 • Eneundervisning i 15 min. om ugen. 5.020 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 1.255 kr.)
 • Eneundervisning i 25 min. om ugen. 8.360 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 2.090 kr.)
 • Eneundervisning i 30 min. om ugen. 10.040 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 2.510 kr.)
 • Eneundervisning i 40 min. om ugen. 13.380 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 3.345 kr.)
 • Eneundervisning i 50 min. om ugen. 16.720 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 4.180 kr.)
 • Hold, 2 elever i 30 min. om ugen. 5.020 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 1.255 kr.)
 • Hold, 2 elever i 50 min. om ugen. 8.360 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 2.090 kr.)

Hver elevs opkrævning tillægges 100 kr. pr. år i kopiafgift til Copy-Dan uanset om man er tilmeldt et eller flere fag.

*Elever under 25 år og bosiddende i Randers Kommune tilbydes søskenderabat på instrument og sangundervisning.
Første søskende på dyreste aktivitet betaler fuld pris. Øvrige søskende betaler halv pris. Der gives kun søskenderabat på ét instrument pr. søskende. Elever over 25 år udløser ingen søskenderabat ligesom deltagelse i orkestre og sammenspilsundervisning heller ikke udløser søskenderabat.
Ønsker man at komme i betragtning til søskenderabat, bedes man benytte det samme værge-cpr ved udfyldelse af værgeoplysningerne på onlinetilmeldingen.

Læs mere om instrumenter og sang

Orkestre og Sammenspil

Priser 2018/2019

Sæsonlængde 36 uger.

 • Akustisk Guitarsammenspil i 50 min. om ugen. 1.550 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 387,50 kr.)*
 • Blokfløjtesammenspil i 50 min. om ugen. 1.550 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 387,50 kr.)*
 • Klarinetsammenspil i 50 min. om ugen. 1.550 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 387,50 kr.)*
 • Messingorkester i 50 min. om ugen. 1.550 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 387,50 kr.)*
 • Rytmisk Bandsammenspil i 50 min. om ugen. 1.550 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 387,50 kr.)*
 • Saxofonsammenspil i 50 min. om ugen. 1.550 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 387,50 kr.)*
 • Træblæserorkester i 60 min. om ugen. 1.860 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 465,00 kr.)*
 • Tværfløjtesammenspil i 50 min. om ugen. 1.550 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 387,50 kr.)*
 • Violinsammenspil i 50 min. om ugen. 1.550 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 387,50 kr.)*
 • Spillemandsorkester i 100 min. om ugen. 3.100 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 775 kr.)*
 • Strygerorkester i 50 min. om ugen. 1.550 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 387,50 kr.)**

Hver elevs opkrævning tillægges 100 kr. pr. år i kopiafgift til Copy-Dan uanset om man er tilmeldt et eller flere fag.

*Musikskolen tilbyder halv pris på orkestre og sammenspilsfag. For at rabatten udløses, kræves det, at man også modtager undervisning i et instrument og/eller sang ved siden af.

**Deltagelse er gratis, hvis du i forvejen er tilmeldt instrument og/eller sangundervisning.

Læs mere om orkestre og sammenspil

Børnerytmik 0-6 år

Priser 2018/2019

Sæsonlængde 30 uger.

 • Hold, 50 min. om ugen. 1.550 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 387,50 kr.)*

Hver elevs opkrævning tillægges 100 kr. pr. år i kopiafgift til Copy-Dan uanset om man er tilmeldt et eller flere fag.

*Børn der deltager på børnerytmik holdene tilbydes søskenderabat.
Første søskende betaler fuld pris. Øvrige søskende betaler halv pris. Der er ingen krav om, at søskende skal deltage på det samme børnerytmik hold.
Ønsker man at komme i betragtning til søskenderabat, bedes man benytte det samme værge-cpr ved udfyldelse af værgeoplysningerne på onlinetilmeldingen.

Læs mere om børnerytmik 0-6 år

Musikværksted 0-3 klasse (mini-rock)

Priser 2018/2019

Sæsonlængde 36 uger.

 • Hold, 50 min. om ugen. 1.550 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 387,50 kr.)*

Hver elevs opkrævning tillægges 100 kr. pr. år i kopiafgift til Copy-Dan uanset om man er tilmeldt et eller flere fag.

*Musikskolen tilbyder halv pris på musikværksted. For at rabatten udløses, kræves det, at man også modtager undervisning i et instrument og/eller sang ved siden af.

Læs mere om musikværksted 0-3 klasse (mini-rock)

Musiklokomotiv 2-3 klasse

Priser 2018/2019

Sæsonlængde 36 uger.

 • Hold, 50 min. om ugen. 2.240 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 560 kr.)*

Hver elevs opkrævning tillægges 100 kr. pr. år i kopiafgift til Copy-Dan uanset om man er tilmeldt et eller flere fag.

*Inkluderet i prisen er hjemlån af instrument.

Læs mere om musiklokomotiv 2-3 klasse

Musikkarrusel 2-4 klasse

Priser 2018/2019

Sæsonlængde 32 uger.

 • Hold, 60 min. om ugen. 2.380 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 595 kr.)

Hver elevs opkrævning tillægges 100 kr. pr. år i kopiafgift til Copy-Dan uanset om man er tilmeldt et eller flere fag.

*Inkluderet i prisen er hjemlån af instrument.

Læs mere om musikkarrusel 2-4 klasse

Teori & Hørelære

Priser 2018/2019

Sæsonlængde 36 uger

Unge- og indenkommunal takst (elever under 25 år og bosat i Randers Kommune)

 • Hold, 2 elever i 30 min. om ugen. 2.510,00 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 627,50 kr.)*
 • Hold, 2 elever i 50 min. om ugen. 4.180,00 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 1.045 kr.)*

Voksen- og udenkommunal takst  (elever fyldt 25 år eller bosat udenfor Randers Kommune)

 • Hold, 2 elever i 30 min. om ugen. 5.020 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 1.255 kr.)*
 • Hold, 2 elever i 50 min. om ugen. 8.360 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 2.090 kr.)*

Hver elevs opkrævning tillægges 100 kr. pr. år i kopiafgift til Copy-Dan uanset om man er tilmeldt et eller flere fag.

*Musikskolen tilbyder halv pris på teori & hørelære. For at rabatten udløses, kræves det, at man også modtager undervisning i et instrument og/eller sang ved siden af.

Læs mere om teori & hørelære

Musik & Computer/Studieteknik

Priser 2018/2019

Sæsonlængde 36 uger.

Unge- og indenkommunal takst (elever under 25 år og bosat i Randers Kommune)

 • Hold, 2 elever i 30 min. om ugen. 2.510,00 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 627,50 kr.)*
 • Hold, 2 elever i 50 min. om ugen. 4.180,00 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 1.045 kr.)*

Voksen- og udenkommunal takst  (elever fyldt 25 år eller bosat udenfor Randers Kommune)

 • Hold, 2 elever i 30 min. om ugen. 5.020 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 1.255 kr.)*
 • Hold, 2 elever i 50 min. om ugen. 8.360 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 2.090 kr.)*

Hver elevs opkrævning tillægges 100 kr. pr. år i kopiafgift til Copy-Dan uanset om man er tilmeldt et eller flere fag.

*Musikskolen tilbyder halv pris på musik & computer/studieteknik. For at rabatten udløses, kræves det, at man også modtager undervisning i et instrument og/eller sang ved siden af.

Læs mere om musik & computer/studieteknik

Kor

Priser 2018/2019

Sæsonlængde 36 uger.

 • Børnekoret Pixie Notes, 75 min. om ugen. 800 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 200 kr.)*
 • Glee-Club, 75 min. om ugen. 800 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 200 kr.)*
 • Growing Gospel, 120 min. om ugen. 1,280 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 320 kr.)
 • Riverside Gospelchoir, 120 min. om ugen. 1,280 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 320 kr.)
 • 4Tune, 150 min. om ugen. 1.600 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 400 kr.)

Hver elevs opkrævning tillægges 100 kr. pr. år i kopiafgift til Copy-Dan uanset om man er tilmeldt et eller flere fag.

*Deltagelse er gratis, hvis du i forvejen er tilmeldt instrument og/eller sangundervisning og/eller talentlinjen.

Læs mere om kor

Talentlinjen/Talentspirerne

Priser 2018/2019

Sæsonlængde 36 uger.

Talentlinjen

Unge- og indenkommunal takst (elever under 25 år og bosat i Randers Kommune)

 • Eneundervisning i 40 min. om ugen. 6.690,00 pr. år (Opkræves i 4 rater af 1.672,50 kr.)*
 • Eneundervisning i 50 min. om ugen. 8.360,00 pr. år (Opkræves i 4 rater af 2.090 kr.)*
 • Øvrige talentlinjefag er gratis.

Voksen- og udenkommunal takst  (elever fyldt 25 år eller bosat udenfor Randers Kommune)

 • Eneundervisning i 40 min. om ugen. 13.380 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 3.345 kr.)
 • Eneundervisning i 50 min. om ugen. 16.720 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 4.180 kr.)
 • Øvrige talentlinjefag er gratis.

Talentspirerne

 • Teori, 60 min. om ugen. 1.240 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 310 kr.)
 • Guitarspirerne, 45 min. om ugen. 828 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 207 kr.)
 • Spireband, 60 min. om ugen. 936 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 234 kr.)

Hver elevs opkrævning tillægges 100 kr. pr. år i kopiafgift til Copy-Dan uanset om man er tilmeldt et eller flere fag.

*Elever under 25 år og bosiddende i Randers Kommune tilbydes søskenderabat på instrument og sangundervisning.
Første søskende på dyreste aktivitet betaler fuld pris. Øvrige søskende betaler halv pris. Der gives kun søskenderabat på ét instrument pr. søskende. Elever over 25 år udløser ingen søskenderabat ligesom deltagelse i orkestre og sammenspilsundervisning heller ikke udløser søskenderabat.
Ønsker man at komme i betragtning til søskenderabat, bedes man benytte det samme værge-cpr ved udfyldelse af værgeoplysningerne på onlinetilmeldingen.

Læs mere om talentudvikling

Instrumentleje

Priser 2018/2019

Sæsonlængde 36 uger

 • Pr. instrument. 1.300 kr. (Opkræves i 4 rater af 325 kr.)

Læs mere om instrumentleje