Priser

Musikskolens priser er baseret på én ugentlig undervisningsgang i 36 uger, medmindre andet er nævnt.

Generelle betalingsvilkår

Alle elever betaler et administrationsgebyr på 100 kr. / sæson (kopiafgift til Copydan og medlemskab af Danske Musik- og Kulturskoler)

Læs også Randers Musikskoles regler om bl.a. udmeldelse og bindingsperiode.

Randers Musikskole fordeler betalingen af undervisningen på 4 rater samt en reguleringsrate. Opkrævningerne sendes til betalers digitale postkasse, hvorefter det er muligt, at tilmelde dem til betalingsservice. Er man fritaget for digital post, vil man modtage opkrævningen via post.

Rate 1: sidste betalingsfrist 5. oktober (opkrævning udsendes ca. 15. september)

Rate 2: sidste betalingsfrist 5. december (opkrævning udsendes ca. 15. november)

Rate 3: sidste betalingsfrist 5. februar (opkrævning udsendes ca. 15. januar)

Rate 4: sidste betalingsfrist 5. april (opkrævning udsendes ca. 15. marts)

Rate 5: sidste betalingsfrist 5. juli (opkrævning udsendes ca. 15. juni)
Denne rate bruges til efterreguleringer opstået pga. tilmeldinger/lærersygdom/anden aflysning efter 15. marts.

Bliver det nødvendigt at udsende en rykkerskrivelse, opkræves et gebyr på op til 250 kr. jf. lov om morarenter og gebyrer. Manglende betaling medfører bortvisning fra undervisningen. Spørgsmål til opkrævning og betaling skal rettes til musikskolens kontor.

Randers Kommune tilbyder forskellige støttemuligheder og rabatordninger i særlige tilfælde.

Læs mere om støttemulighederne her.

Priser sæson 2020/2021

Priserne er baseret på, at man følger undervisningen et helt skoleår. Starter man først i løbet af året, skal man først betale fra den dato man starter.

Prisen er for en lektion om ugen i 36 uger.

Prisen gælder for elever under 25 år pr. 1. august og bosat i Randers Kommune. Elever bosat uden for Randers Kommune og elever fra 25 år pr. 1. august betaler dobbelt pris.

 • Soloundervisning i 15 min.: 2.688 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 672 kr.)*
 • Soloundervisning i 25 min.: 4.480 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 1.120 kr.)*
 • Soloundervisning i 30 min.: 5.376 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 1.344 kr.)*
 • Soloundervisning i 40 min.: 7.168 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 1.792 kr.)*
 • Soloundervisning i 50 min.: 8.960 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 2.240 kr.)*
 • Hold, 2 elever i 30 min.: 2.688 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 672 kr.)*
 • Hold, 2 elever i 50 min.: 4.480 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 1.120 kr.)*

*Elever under 25 år og bosat i Randers Kommune tilbydes søskenderabat på instrumentundervisning, sangundervisning, hensyntagende undervisning, talentlinjen samt musik og computer. Første søskende på dyreste aktivitet betaler fuld pris. Øvrige søskende betaler halv pris. Der gives kun søskenderabat på ét instrument pr. søskende. Elever over 25 år udløser ingen søskenderabat ligesom deltagelse i kor, orkestre, sammenspilsundervisning heller ikke udløser søskenderabat. Ønsker man at komme i betragtning til søskenderabat, skal man benytte det samme betaler-cpr ved udfyldelse af betaleroplysningerne på onlinetilmeldingen. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan "fange" søskende.

Prisen er for en lektion om ugen i 36 uger.

 • Hold, 30-50 min. alt efter deltagerantal: 1.660 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 415 kr.)*

*Elever under 25 år og bosat i Randers Kommune tilbydes søskenderabat på instrumentundervisning, sangundervisning, hensyntagende undervisning, talentlinjen samt musik og computer. Første søskende på dyreste aktivitet betaler fuld pris. Øvrige søskende betaler halv pris. Der gives kun søskenderabat på ét instrument pr. søskende. Elever over 25 år udløser ingen søskenderabat ligesom deltagelse i kor, orkestre, sammenspilsundervisning heller ikke udløser søskenderabat. Ønsker man at komme i betragtning til søskenderabat, skal man benytte det samme betaler-cpr ved udfyldelse af betaleroplysningerne på onlinetilmeldingen. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan "fange" søskende.

Prisen er for en lektion om ugen i 30 uger.

 • Hold, 50 min.: 1.660 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 415 kr.)*

*Børn der deltager på børnerytmik holdene tilbydes søskenderabat. Første søskende betaler fuld pris. Øvrige søskende betaler halv pris. Der er ingen krav om, at søskende skal deltage på det samme børnerytmik hold. Ønsker man at komme i betragtning til søskenderabat, skal man benytte det samme betaler-cpr ved udfyldelse af betaleroplysningerne på onlinetilmeldingen. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan "fange" søskende.

Prisen er for en lektion om ugen i 36 uger.

 • Hold, 50 min.: 1.660 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 415 kr.)*

*Musikskolen tilbyder halv pris på musikværksted, hvis du samtidig er optaget på enten instrumentundervisning eller sangundervisning.

Prisen er for en lektion om ugen i 32 uger.

 • Hold, 60 min.: 2.544 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 636 kr.)*

*Inkluderet i prisen er hjemlån af instrument.

Prisen er for en lektion om ugen i 36 uger.

 • Orkestre og sammenspilshold, 50 min.: 1.660 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 415 kr.)*
 • Orkestre og sammenspilshold, 100 min.: 3.320 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 830 kr.)*

*Musikskolen tilbyder halv pris på orkestre og sammenspilsfag, hvis du samtidig er optaget på enten instrumentundervisning, sangundervisning eller talentlinjen. Særligt for musikskolens strygerorkester gælder det, at deltagelse er gratis, hvis du samtidig er optaget på enten instrumentundervisning, sangundervisning eller talentlinjen.

Prisen er for en lektion om ugen i 36 uger.

 • Børnekoret Pixie Notes, 75 min.: 856 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 214 kr.)*
 • Glee-Club, 75 min.: 856 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 214 kr.)*
 • Growing Gospel, 90 min.: 1.032 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 258 kr.)
 • Riverside Gospelchoir, 120 min.: 1.372 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 343 kr.)
 • 4Tune, 150 min.: 1.716 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 429 kr.).

*Deltagelse er gratis, hvis du samtidig er optaget på enten instrumentundervisning, sangundervisning eller talentlinjen.

Prisen er for en lektion om ugen i 36 uger.

Prisen gælder for elever under 25 år pr. 1. august og bosat i Randers Kommune. Elever bosat uden for Randers Kommune og elever fra 25 år pr. 1. august betaler dobbelt pris.

 • Soloundervisning i 15 min.: 2.688 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 672 kr.)*
 • Soloundervisning i 25 min.: 4.480 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 1.120 kr.)*
 • Soloundervisning i 30 min.: 5.376 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 1.344 kr.)*
 • Soloundervisning i 40 min.: 7.168 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 1.792 kr.)*
 • Soloundervisning i 50 min.: 8.960 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 2.240 kr.)*
 • Hold, 2 elever i 30 min.: 2.688 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 672 kr.)*
 • Hold, 2 elever i 50 min.: 4.480 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 1.120 kr.)*

*Musikskolen tilbyder halv pris på teori & hørelære, hvis du samtidig er optaget på enten instrumentundervisning eller sangundervisning.

Prisen er for en lektion om ugen i 36 uger.

Prisen gælder for elever under 25 år pr. 1. august og bosat i Randers Kommune. Elever bosat uden for Randers Kommune og elever fra 25 år pr. 1. august betaler dobbelt pris.

 • Soloundervisning i 40 min.: 7.168 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 1.792 kr.)*
 • Soloundervisning i 50 min.: 8.960 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 2.240 kr.)*
 • Øvrige talentlinjefag er gratis.

*Elever under 25 år og bosat i Randers Kommune tilbydes søskenderabat på instrumentundervisning, sangundervisning, hensyntagende undervisning, talentlinjen samt musik og computer. Første søskende på dyreste aktivitet betaler fuld pris. Øvrige søskende betaler halv pris. Der gives kun søskenderabat på ét instrument pr. søskende. Elever over 25 år udløser ingen søskenderabat ligesom deltagelse i kor, orkestre, sammenspilsundervisning heller ikke udløser søskenderabat. Ønsker man at komme i betragtning til søskenderabat, skal man benytte det samme betaler-cpr ved udfyldelse af betaleroplysningerne på onlinetilmeldingen. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan "fange" søskende.

Prisen er for en lektion om ugen i 36 uger.

 • Talentspirerne, 60 min.: 1.328 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 332 kr.)
 • Guitarspirerne, 45 min.: 748 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 187 kr.)
 • Spireband, 60 min.: 996 kr. pr. år. (Opkræves i 4 rater af 249 kr.)

Sæsonlængden er 36 uger.

 • Pr. instrument. 1.300 kr. pr. år (Opkræves i 4 rater af 325 kr.)