Rabatter

Randers Musikskole kører med forskellige rabatter. Læs mere om dem her på siden.

Elever under 25 år og bosat i Randers Kommune tilbydes søskenderabat på instrumentundervisning, sangundervisning, hensyntagende undervisning, talentlinjen samt Musik & Computer.

Første søskende på dyreste aktivitet betaler fuld pris. Øvrige søskende betaler halv pris. Der gives kun søskenderabat på ét instrument pr. søskende. Elever over 25 år udløser ingen søskenderabat ligesom deltagelse i kor, orkestre og sammenspilsundervisning heller ikke udløser søskenderabat.

Ønsker man at komme i betragtning til søskenderabat, skal man benytte det samme betaler-cpr ved udfyldelse af betaleroplysningerne på onlinetilmeldingen. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan "fange" søskende.

Elever der deltager på børnerytmik holdene tilbydes søskenderabat:

Første søskende betaler fuld pris. Øvrige søskende betaler halv pris. Der er ingen krav om, at alle søskende skal være tilmeldt det samme børnerytmikhold.

Ønsker man at komme i betragtning til søskenderabat, bedes man ved tilmelding benytte det samme betaler cpr.nr. ved tilmelding af samtlige søskende. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan "fange" søskende.

Musikskolen tilbyder halv pris på musikværksted, orkestre, sammenspilsfag og teori/hørelære, hvis du samtidig er optaget på enten instrumentundervisning eller sangundervisning.