Rabatter

Randers Musikskole kører med forskellige rabatmodeller. Læs mere om dem her på siden.

Søskenderabat instrumental/sangundervisning

Elever bosiddende i Randers Kommune tilbydes søskenderabat på instrumental/sangundervisning:

Elever under 25 år på dyreste aktivitet betaler fuld pris. Øvrige søskende betaler halv pris. Der gives kun søskenderabat på ét instrument pr. søskende. Elever over 25 år udløser ingen søskenderabat ligesom sammenspilsundervisning heller ikke udløser søskenderabat.

Ønsker man at komme i betragtning til søskenderabat, bedes man ved tilmelding benytte det samme betaler cpr.nr. ved tilmelding af samtlige søskende. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan "fange" søskende.

Søskenderabat Børnerytmik

Elever der deltager på børnerytmik holdene tilbydes søskenderabat:

Første elev betaler fuld pris. Øvrige søskende betaler halv pris. Der er ingen krav om, at eleverne skal deltage på det samme hold.

Ønsker man at komme i betragtning til søskenderabat, bedes man ved tilmelding benytte det samme betaler cpr.nr. ved tilmelding af samtlige søskende. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan "fange" søskende.

Holdfagsrabat

Musikskolen tilbyder rabat på enkelte sammenspilsfag/holdfag. For at rabatten udløses, kræves det, at man også modtager undervisning i et instrument ved siden af.

Det fremgår af prislisten, hvilke sammenspilsfag/holdfag, der udløser rabat og hvad den reducerede pris er.

Flerfagsrabat

Musikskolen tilbyder på nuværende tidspunkt IKKE flerfagsrabat.

Senior/pensionistrabat

Musikskolen tilbyder på nuværende tidspunkt IKKE seniorrabat.