Rateoversigt 2016/2017

Musikskolen sender opkrævninger ud 4 gange i løbet af sæson 2016/2017. Du kan her se, hvordan raterne er delt op og hvornår de sendes ud.

Rate 1

Rate 1 udsendes fra den 15. september 2016 til betaling den 5. oktober 2016.

Raten dækker undervisningsperioden:

 • Børnerytmik 0-6 år 29/8-30/10
 • Al øvrig undervisning 22/8-30/10

Rate 2

Rate 2 udsendes fra den 15. november 2016 til betaling den 5. december 2016.

Raten dækker undervisningsperioden:

 • Børnerytmik 0-6 år 31/10-8/1
 • Al øvrig undervisning 31/10-22/1

Rate 3

Rate 3 udsendes fra den 15. januar 2017 til betaling den 6. februar 2017.

Raten dækker undervisningsperioden:

 • Børnerytmik 0-6 år 9/1-12/3
 • Al øvrig undervisning 23/1-17/4

Rate 4

Rate 4 udsendes fra den 15. marts 2017 til betaling den 5. april 2017.

Raten dækker undervisningsperioden:

 • Børnerytmik 0-6 år 13/3-5/5
 • Al øvrig undervisning 18/4-23/6

Rate 5

Rate 5 (Reguleringsraten) udsendes fra den 15. juni 2016 til betaling den 5. juli 2016.

Denne rate bruges til efterreguleringer opstået pga. tilmeldinger/lærersygdom/anden aflysning sket efter 15. marts 2017.

 • Er du ikke tilmeldt Betalingsservice/E-kort, vil din opkrævning blive sendt til din digitale postkasse. Er du fritaget digital post, vil din opkrævning blive sendt som almindelig brev.
 • Opkrævningen kan tilmeldes Betalingsservice/E-kort ved at du henvender dig i dit pengeinstitut.
 • Mindes du ikke at have modtaget en opkrævning, eller har du forlagt dit indbetalingskort, er det din pligt, at rette henvendelse til musikskolen inden betalingsfristens udløb. Det samme gælder, hvis du mener, at du uberettiget har modtaget en opkrævning fra musikskolen.
 • Såfremt man er i restance fra tidligere år, kan man ikke blive optaget i den kommende sæson.