Tværfløjteundervisning

Tværfløjteundervisning er en del af Randers Musikskoles undervisningstilbud. Tværfløjten kendes fra symfoniorkestre, kammermusik, barokmusik, folkemusik, musicals og jazz-bands, så tværfløjten kan dyrkes af folk med enhver "musiksmag".

Præsentation af tværfløjte

Tværfløjte er et brugt instrument både inden for klassisk og rytmisk musik.

På tværfløjten frembringes lyden ligesom når, man puster hen over en flaske. Mens fagot og engelsk horn er der dobbeltblad, og på klarinetten og saxofonen er der enkeltblad.

På tværfløjte opbygges blæse- og fingerteknik langsomt, så man efterhånden kan spille mange forskellige ting lige fra Bach til Beatles. Der vil også være lidt nodelære og udenadsspil.

Generel information

For at opnå et godt resultat, skal du være indstillet på at øve dig hjemme - gerne dagligt.

Har du brug for vejledning til køb af instrument, står læreren gerne til rådighed.

Startalder: fra 8 år.

Undervisningsform: hold eller soloundervisning. Kan holdundervisning for 2 elever i 30 eller 50 minutter ikke tilbydes, vil du i stedet få tilbudt soloundervisning i 15 eller 25 minutter til prisen for solo 15 eller 25 minutter.

Undervisningsdag og tid aftales individuelt mellem lærer og elev.