Undervisning

Instrumentalfag og Sang

Her finder du informationer om Randers Musikskoles forskellige undervisningstilbud på instrument og sang.

Orkestre og Sammenspil

Musikskolen tilbyder flere muligheder for at spille sammen med andre musikskoleelever. Derved får man ekstra udbytte af sit instrument, samtidig med at man møder andre med samme interesse for musikken. Man kan godt deltage i sammenspil, selvom man ikke er instrumentalelev på musikskolen.

Babysalmesang i kirker

Babysalmesang er et tilbud til kirker om musik og sang til babyer og deres forældre.

Rytmik i daginstitutioner

Som et særligt tilbud til daginstitutionerne i Randers Kommune kan vi tilbyde undervisning ude på institutionerne. Et fantastisk tilbud til børnene og samtidig efteruddannelse for personalet.

Børnerytmik 0-6 år

Giv dit barn en god start på livet. Gå til børnerytmik. Et livsbekræftende samvær og nærvær i et musikalsk kreativt rum.

Musikværksted 0.-3. klasse

Undervisningen foregår på folkeskolerne, hvor der kan samles elever nok til hold. I nogle tilfælde kan det blive nødvendigt at slå klassetrin sammen. Undervisningen foregår så vidt det er muligt lige efter skoletid.

Musikkarrusel 2.-4. klasse

Musikkarrusellen er en god måde at afprøve forskellige instrumenter, da eleverne i løbet af sæsonen modtager undervisning på forskellige klassiske instrumenter.

Hensyntagende undervisning

Gennem leg og musik træner børnene. Dette tilbud er for børn og unge som har brug for særlige hensyn, f.eks. på baggrund af en diagnose.

Teori & Hørelære

Et tilbud til elever, der har modtaget instrumental- eller sangundervisning et års tid i forvejen. Her styrkes node- og rytmelæsning, becifring og fornemmelsen for puls og melodi.

Musik & Computer

Der arbejdes med at lave med musik med forskellige programmer på computeren. Der vil blive arbejdet med forståelsen af lyd og hvordan lyd behandles i computeren. Der vil også blive arbejdet med midi, som er noder der efterfølgende kan afspilles med forskellige instrumenter.

Blæseorkestret Søndermarken

Blæseorkestret Søndermarken er et humørfyldt og velspillende orkester med 45-50 musikanter fra 8 år og ældre.

Kor

Randers Musikskole har et bredt udvalg af kor for alle aldre. Nogle af korene beskæftiger sig med en bestemt genre.