Børnerytmik 0-6 år

Undervisning foregår på gulvet, hvor du sammen med børnene oplever glæden ved at lege, synge og danse.

Fra 0 til ca. 2-3 år

Undervisningen foregår på gulvet, hvor man sammen med børnene oplever glæden ved at lege, synge og danse. Samtidig med at børnene får en musikalsk oplevelse, inddrages forældrene aktivt, så undervisningen giver dem mulighed for sammen med barnet at udvikle et musikalsk sprog, som der kan bygges videre på hjemme.

Fra 3 år

Samvær med andre børn og voksne omkring sang og spil, musik og bevægelse samt leg med lyd og instrumenter er i fokus. Formålet er at udvikle barnet følelsesmæssigt, motorisk, socialt og intellektuelt og udvikle barnets skabende evne og oplevelse af musik. Der bliver brugt småinstrumenter som rasleæg, bongo trommer og xylofoner i undervisningen.

Holdene sammensættes så vidt muligt efter alder. Undervisningen foregår på Randers Musikskole. Sæsonlængden for holdene er 30 undervisningsgange.

Er der specielle handicaps, der skal tages hensyn til, er man velkommen til at kontakte musikskolen og få en snak. 

Familier, der ønsker mere end et barn tilmeldt det samme hold og hvor aldersspredningen er stor, bedes så vidt muligt benytte de dertil oprettede familiehold.

Der tages forbehold for ændring i holdtider og hold, der ikke oprettes pga. for få tilmeldte.

Der er søskenderabat, hvis flere søskende er tilmeldt børnerytmik.

HOLD (Klik her for at foretage tilmelding)