Klaver

Klaveret er meget anvendt i både rytmisk og klassisk musik, og mulighederne er mange. Klaverundervisningen tager udgangspunkt i elevens niveau, og det er aldrig for sent at begynde at spille klaver.

Undervisningen bygger på den klassiske tradition, men vi spiller også musik i mange andre genrer: jazz, rock, pop, musical osv. Du lærer grundlæggende klaverteknik, nodelæsning, gehør- og becifringsspil.

Hvis en elev på et senere tidspunkt ønsker at specialisere sig indenfor klassisk eller rytmisk klaver, er det muligt at søge en lærer med særlig kompetence indenfor det givne område.

Det er en nødvendig forudsætning for deltagelse, at eleven har et velfungerende og stemt klaver til rådighed for øvning i hjemmet.

Hvordan lyder et klaver?

Alder: Fra 0. klasse og op.
Undervisningsform: hold eller soloundervisning.