Musikværksted 0.-3. klasse

Undervisningen foregår på folkeskolerne, hvor der kan samles elever nok til hold. I nogle tilfælde kan det blive nødvendigt at slå klassetrin sammen. Undervisningen foregår så vidt det er muligt lige efter skoletid.

Musikværksted for 0. klasse

Gennem sang, leg, dans, bevægelse og spil på instrumenter får børnene en indføring i musikkens grundbestanddele: toner og rytmer. Gennem aktiv deltagelse skabes grundlag for en fremtidig musikinteresse. Der undervises ikke på det enkelte instrument.

Musikværksted for 1. klasse

Indeholder sang, dans og bevægelse, men i modsætning til holdene for mindre børn, bliver muligheden for at spille på instrumenter udvidet. Det vil typisk være rytmeinstrumenter. 

Musikværksted for 2. klasse

Giver mulighed for at lave sammenspilshold, hvor man udover indholdet fra Værksted 1, får lov til at prøve "rigtige" instrumenter ( bas, trommer, klaver osv. ). Man kan dermed få et indtryk af, hvilket instrument man kunne ønske at fortsætte med i musikskolens vokal/instrumentalundervisning. 

Musikværksted for 3. klasse

Er en fortsættelse af Værksted 2 eller en oprettelse af nye sammenspilshold. Værkstedsholdene foregår så vidt muligt på barnets egen skole. Undervisningen tilrettelægges så alsidigt, at alle kan få glæde og udbytte af at være med.