Teori & Hørelære

Et tilbud til elever, der har modtaget instrumental- eller sangundervisning et års tid i forvejen. Her styrkes node- og rytmelæsning, becifring og fornemmelsen for puls og melodi.

Teori & Hørelære er et rigtig godt redskab at have, når man spiller. Det giver en bedre praktisk og teoretisk forståelse af musikken. 

Teori & Hørelære giver en teoretisk og praktisk ballast på områderne akkorder, intervaller, rytmer, noder, imitation m.m. Faget støtter således elevens musikalitet, uanset om man synger eller spiller på et instrument.

Undervisningen foregår inde på musikskolen i Randers.