Klaver

Klaveret er meget anvendt i både rytmisk og klassisk musik, og mulighederne er mange.

Klaverundervisningen tager udgangspunkt i elevens niveau, og det er aldrig for sent at begynde at spille klaver.

Undervisningen bygger på den klassiske tradition, men vi spiller også musik i mange andre genrer: jazz, rock, pop, musical osv. Du lærer grundlæggende klaverteknik, nodelæsning, gehør- og becifringsspil.

Hvis en elev på et senere tidspunkt ønsker at specialisere sig indenfor klassisk eller rytmisk klaver, er det muligt at søge en lærer med særlig kompetence indenfor det givne område.

For at opnå et tilfredsstillende resultat, skal du være indstillet på at øve dig hjemme. Det er en nødvendig forudsætning for deltagelse, at du har et velfungerende og stemt klaver til rådighed for øvning i hjemmet. Alternativt kan du bruge et digital klaver. Vi fraråder under alle omstændigheder, at man øver klaver på et keyboard, da et keyboard ikke har det korrekte antal tangenter og heller ikke har vægtede tangenter.

Startalder: Fra 0. klasse og op.

Undervisningsform: hold eller soloundervisning.

Undervisningsdag og tid aftales individuelt mellem lærer og elev.