Kontrabas

Kontrabassen danner fundament i det klassiske symfoniorkester. Den er det største blandt strygeinstrumenterne og spiller de dybeste toner.

Kontrabassen er et meget dejligt instrument, som aldrig giver naboklager under øvning.

Rytmisk kontrabas er overvejende et sammenspilsinstrument, og overvejende et jazzinstrument. En jazzbassist skal ud over at kunne spille på instrumentet, være i stand til at lave en god basgang og det rigtige groove ud fra en becifret node og stilkendskab. Så teori mm. indgår i undervisningen.

For at opnå et godt resultat skal du være indstillet på at øve dig hjemme. Desuden har du mulighed for at deltage gratis i Strygeorkestret hver mandag eftermiddag på Musikskolen. Du skal bare huske at tilvælge det på tilmeldingen. Der er også mulighed for at deltage i et af vore rytmiske orkestre.

Startalder: fra 3. klasse og op.

Undervisningsform: soloundervisning.

Undervisningsdag og tid aftales individuelt mellem lærer og elev.