Instrumentleje

Elever, som modtager instrumentundervisning i musikskolen, har mulighed for at leje instrumenter. Se hvilke instrumenter her.

Elever skal som udgangspunkt selv anskaffe instrument. Musikskolen råder dog over et begrænset antal instrumenter som eleven kan leje igennem musikskolen.

Lejen dækker fra undervisningens start til sæsonen slutter, eller til lejeren har anskaffet eget instrument. Lejen opkræves via deltagerbetalingen.

 • Basun/Trombone
 • Bratch
 • Cello
 • Fagot
 • Accordeon/Harmonika
 • Keyboard
 • Klarinet
 • Kontrabas
 • Obo
 • Saxofon
 • Trompet
 • Tværfløjte
 • Valdhorn
 • Violin

Musikskolens lærere rådgiver gerne om køb af instrument, ligesom læreren kan kontaktes, hvis man ønsker råd om, hvilket instrument eleven vil undervises i.

Lejebetingelser

Tilbud om instrumentleje kan kun benyttes ved valg af instrumental undervisning.

Lejer forpligter sig til at betale reparationer, som ikke skyldes normal slitage. Lejer er erstatningsansvarlig overfor Randers Musikskole hvis instrumentet skades eller bortkommer.

Lejer bedes derfor undersøger om instrumentet er omfattet af evt. indboforsikring. Tilbehør som eksempelvis strenge og blade skal lejer selv betale for.

Instrumentet skal afleveres til musikskolens kontor senest ved sidste undervisningsdag eller ved anskaffelse af eget instrument.