Musikværksted 0.-3. klasse (mini-rock)

Gennem sang, leg, dans, bevægelse og spil på instrumenter får børnene en indføring i musikkens grundbestanddele: toner og rytmer. Gennem aktiv deltagelse skabes grundlag for en fremtidig musikinteresse.

For de ældre børn bliver der også mulighed for at spille på instrumenter og lave basissammenspilshold. Det vil typisk være rytmeinstrumenter. Børnene kan dermed få et indtryk af, hvilket instrument de kunne ønske at fortsætte med i musikskolen, hvis de man senere hen vil gå til instrument og/eller sangundervisning.

Undervisningen foregår på elevens egen skole, hvor der kan samles elever nok til hold. I nogle tilfælde kan det blive nødvendigt at slå klassetrin sammen. Undervisningen foregår så vidt det er muligt lige efter skoletid. Undervisningen tilrettelægges så alsidigt, at alle kan få glæde og udbytte af at være med.

Holdvalg

Opstart i august 2020. Holdene stopper i juni 2021.

Dage og tider meldes ud i starten af august måned.

Ved valg af hold skal du tage udgangspunkt i barnets klassetrin i august måned. Der tages forbehold for ændring i holdtider og holdsammensætning.

Priser (Musikværksted 0.-3. klasse (mini-rock))

Assentoftskolen 0-3 klasse

Blicherskolen 0-3 klasse

Fårup Skole 0-3 klasse

Hobrovejens Skole 0-3 klasse

Hornbæk Skole 0-3 klasse

Langå Skole 0-3 klasse

Munkholmskolen 0-3 klasse

Romalt Friskole 0-3 klasse

Søndermarkskolen 0-3 klasse

Vestervangsskolen 0-3 klasse

Østervangsskolen 0-3 klasse