Teori & Hørelære

Få en bedre praktisk og teoretisk forståelse af musikken. Tilbuddet er til elever, der har modtaget instrumental- eller sangundervisning et års tid i forvejen.

Teori og hørelære styrker node- og rytmelæsning, becifring og fornemmelsen for puls og melodi. Det er et rigtig godt redskab at have, når man spiller. Det giver en bedre praktisk og teoretisk forståelse af musikken.

Teori og hørelære giver en teoretisk og praktisk ballast på områderne akkorder, intervaller, rytmer, noder, imitation m.m. Faget støtter således elevens musikalitet, uanset om man synger eller spiller på et instrument.

Undervisningen foregår inde på musikskolen i Randers.

Undervisningsform: hold eller soloundervisning.