Musikskolens Lærere

Her finder du en liste over musikskolens lærere. Du er velkommen til at sende dem en mail, hvis du har fagspecifikke spørgsmål.

Aksel Nielsen (AKN)
Cello - Alexanderteknik
Send en mail til Aksel

Andreas Skamby Madsen (ASM)
Trommer
Send en mail til Andreas

Anette Buonaventzen (ANB)
Rytmisk Sang
Send en mail til Anette

Asger Theilgaard (AST)
Guitar - Banjo - Sammenspil
Send en mail til Asger

Benedikte H. Ede (BHE)
Blokfløjte - Teori/hørelære - Talentlinjen
Send en mail til Benedikte

Birgitte Debel Krag (BIK)
Baby Bongo - Mus. legestue - Musik i institutioner - Babysalmesang
Send en mail til Birgitte

Birrit S. Andersen (BSA)
Keyboard - Klaver - Blokfløjte - Musikværksted - Sammenspil
Send en mail til Birrit

Bjarne Stange Nielsen (BSN)
Violin, strygerorkesteret
Send en mail til Bjarne

Boyana Bjørn (BOB)
Klassisk/Rytmisk Sang - Klaver
Send en mail til Boyana

Charlotte W. Hansen (CWH)
Rytmisk Sang - Musikværksted
Send en mail til Charlotte

Clara Richter-Bæk (CRB)
Violin
Send en mail til Clara

Ebbe H. Nielsen (EHN)
Blokfløjte - Tværfløjte - Elbas
Send en mail til Ebbe

Frederik Hagner
El-bas
Send en mail til Frederik

Hans Jørgen Ilum (HJI)
Valdhorn
Send en mail til Hans Jørgen

Heidi Jensen (HEJ)
Keyboard - Klaver - Musikværksted
Send en mail til Heidi

Jan Naaijen (JAN)
Guitar - Keyboard - Trommer
Send en mail til Jan

Jette Kristensen (JEK)
Obo
Send en mail til Jette

Jesper Andersen (JEA)
Trompet - Messingsammenspil
Send en mail til Jesper

Jette Skovsted Yde (JSY)
Klaver
Send en mail til Jette

Jørn Danielsen (JØD)
Guitar - Elbas - Sammenspil
Send en mail til Jørn

Karen D. Nielsen (KDN)
Guitar - Guitarsammenspil
Send en mail til Karen

Kari Steen Hansen (KSH)
Rytmisk sang - Klaver
Send en mail til Kari

Knud E. Jensen (KEJ)
Guitar - Elbas - Trommer - Sammenspil
Send en mail til Knud Erik

Lene Johnsen Søndergaard-Jensen (LEJ)
Rytmisk Sang - Klaver - Gospelkor - Gleekoret - Pixie Notes - Musikværksted
Send en mail til Lene

Marco Dania (MDA)
Saxofon
Send en mail til Marco

Marianne Leth (MAL)
Tværfløjte
Send en mail til Marianne

Marina Dalgaard (MAD)
Klaver
Send en mail til Marina

Morten Sejersen (MOS)
Guitar - Guitarsammenspil
Send en mail til Morten

Ole Ulvedal (OUH)
Kontrabas
Send en mail til Ole

Ove Andersen (OVA)
Folkemusik - Violin - Harmonika
Send en mail til Ove

Peter Lund (PEL)
Guitar - Sammenspil
Send en mail til Peter

Rikke Bjerring
4Tune koret
Send en mail til Rikke

Roger Torstensson
Klaver, musikværksted
Send en mail til Roger

Stephen Nørrelykke (STN)
Klaver
Send en mail til Stephen

Sune Rahbek (SUR)
Trommer
Send en mail til Sune

Susanne Dalmose Nielsen (SDN)
Søndermarkens Blæseorkester
Send en mail til Susanne

Søren Trolle Bagger (STB)
Klarinet - Træblæserorkester - Klarinetsammenspil
Send en mail til Søren

Søs F. Kjeldgaard (SFK)
Fagot
Send en mail til Søs

Thomas Ede (THE)
Teori/hørelære
Send en mail til Thomas