Om Musikskolen

Praktisk Info

Her kan du få de fleste informationer omkring det at gå på Randers Musikskole. Er der spørgsmål du ikke umiddelbart kan finde svar på, er du velkommen til at kontakte Randers Musikskole.

Musikskolens Regler

Her kan du læse mere om de regler, som gælder for elevers deltagelse i musikundervisning på Randers Musikskole.

Undervisnings- og ferieplan

Musikskolens Undervisnings- og ferieplan viser, i hvilke uger der der undervisning. Vær opmærksom på, at der er indlagt undervisningsfrie uger/dage.

Musikskolens Bestyrelse

Her finder du oplysninger på medlemmerne af Randers Musikskoles bestyrelse.

Musikskolens Lærere

Her finder du en liste over musikskolens lærere. Du er velkommen til at sende dem en mail, hvis du har fagspecifikke spørgsmål.

Aftalekontrakter

Randers Byråd har besluttet, at der skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Grundlag og Formål

Målgruppen for Randers Musikskole er borgere i Randers Kommune – primært børn og unge fra 0-25 år, men også voksne benytter sig af Musikskolens tilbud. Randers Musikskole samarbejder med, og tilbyder decentral musikundervisning på folkeskoler med rimeligt elevgrundlag samt i daginstitutioner i Randers Kommune efter aftale med de pågældende institutioner.

Undervisningsmiljø

Randers Musikskole arbejder løbende for at opretholde et sund undervisningsmiljø for vores elever. Derfor foretages der løbende vurdering, som tager temperaturen på undervisningsmiljøet på Randers Musikskole.

Kontakt Musikskolen

Her finder du kontaktoplysninger på musikskolen og dens administration.