Romalt Friskole

Se her hvilken musikundervisning Randers Musikskole tilbyder på Romalt Friskole.

Musikundervisning på Romalt Friskole

Randers Musikskole tilbyder musikundervisning i følgende instrumenter/hold på Romalt Friskole. Undervisningen finder sted efter skoletid. Undervisningstid aftales individuelt mellem elev/forælder og lærer. Vælg et af tilbuddene for at foretage tilmelding.

Forbehold

Instrumentundervisning og hold oprettes kun i det omfang, der er nok elever tilmeldt undervisning på skolen.

Er der ikke ledige pladser til undervisning på skolen, vil vi forsøge at finde en plads inde på musikskolen.