Blicherskolen

Se her hvilken musikundervisning Randers Musikskole tilbyder på Blicherskolen.

Musikundervisning på Blicherskolen

Randers Musikskole tilbyder musikundervisning i følgende instrumenter/hold på Blicherskolen. Undervisningen finder sted efter skoletid. Undervisningstid aftales individuelt mellem elev/forælder og lærer. Vælg et af tilbuddene for at foretage tilmelding.

Forbehold

Instrumentundervisning og hold oprettes kun i det omfang, der er nok elever tilmeldt undervisning på skolen.