Aftale mellem byrådet og musikskolen

Byrådet indgår aftaler med Randers Kommunes arbejdspladser for at sikre effektiv service med høj kvalitet.

Randers Musikskoles overordnede mål

De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere udvikling, råderum til de kommunale ledere og medarbejdere og bedre muligheder for byrådet til at styre kommunen.

Aftalen har desuden til formål at
  • skabe sammenhæng mellem byrådets politik og de udførende enheders faktiske handlinger.
  • koble den økonomiske styring sammen med diskussionen af politiske mål og dermed mulighederne for strategisk planlægning.
  • skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for hvilken ramme dette skal foregå.

Aftalens indgås indenfor rammerne af lovgivningen, byrådets visioner og politikker samt aftaleenhedens budget.