Grundlag og formål

Randers Musikskole udvikler elevernes evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud og medvirker til at fremme det lokale musikmiljø.

Randers Musikskoles målgruppe

Målgruppen for Randers Musikskole er borgere i Randers Kommune – primært børn og unge fra 0-25 år, men også voksne benytter sig af Musikskolens tilbud. Randers Musikskole samarbejder med, og tilbyder decentral musikundervisning på folkeskoler med rimeligt elevgrundlag samt i daginstitutioner i Randers Kommune efter aftale med de pågældende institutioner.

Randers Musikskoles formål

Musikskolens formål er at udvikle og fremme elevernes evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud samt i øvrigt at medvirke til fremme af det lokale musikmiljø.

Eleverne tilbydes en aktiv og god fritidsinteresse, som giver personlig udvikling, og som styrker det lokale musikliv i fremtiden.

Lovgrundlaget

Randers Musikskoles virksomhed reguleres overordnet af Lov om musik. Musikloven er ændret ved flere lejligheder, senest i forbindelse med udmøntningen af kommunalreformen i 2007, hvor musikskoler gøres lovpligtige:

”Enhver kommunalbestyrelse er forpligtet til at drive en musikskole, enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud”.

Ifølge Lov om musik defineres en musikskole, som en skole, der tilbyder undervisning i musik til børn og unge. Musikskolen kan desuden tilbyde musikundervisning til voksne.

Arbejdsmiljø

Randers Musikskole arbejder løbende på at opretholde et godt og sundt arbejdsmiljø. Musikskolen har en sikkerhedsrepræsentant, der sammen med musikskolens leder, jævnligt foretager APV undersøgelser, for at tage temperaturen på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.