Orlov

Randers Musikskole tilbyder orlov i visse tilfælde.

Er du instrumentalfags/sangelev, har du mulighed for at søge orlov det efterfølgende skoleår, hvis du skal på efterskole/højskole eller på længerevarende udlandsrejse. Du vil så kunne fortsætte på samme instrumentalfag efter endt orlov.

Der gives dog ikke garanti for, at du kan få den sammen lærer. Ønsker du, efter endt orlov, at skifte fag, vil du miste din pladsgaranti og blive betragtet som ny elev. Orloven kan kun søges for et helt skoleår. Orlov skal søges i forbindelse med gentilmeldingen.