Sådan kan du betale

Se her hvilke muligheder du har for at betale din opkrævning fra Randers Musikskole.

Sådan kan du betale din opkrævning fra Randers Musikskole.

Du har mulighed for at betale for din musikskoleundervisning via forskellige løsninger, bl.a. via Randers Kommunes selvbetjeningsløsning "Mit betalingsoverblik", hvor der kan betales med kort eller Mobile Pay.

Bliver det nødvendigt at udsende en rykkerskrivelse, opkræves et gebyr på op til 250 kr. jf. lov om morarenter og gebyrer. Manglende betaling kan medfører udelukkelse fra undervisningen. Spørgsmål til opkrævning og betaling skal rettes til musikskolens kontor på telefon 89153333.