Rabatmuligheder

Randers Musikskole tilbyder forskellige rabatmuligheder

Elever under 25 år, som er bosat i Randers Kommune, tilbydes søskenderabat på følgende undervisningstilbud: instrumentundervisning, sangundervisning, boblerne, hensyntagende undervisning, lydstudieteknik samt talentlinjen. Første søskende på det dyreste af ovennævnte undervisningstilbud betaler fuld pris. Øvrige søskende betaler halv pris.

Der gives kun søskenderabat på ét af ovennævnte undervisningstilbud pr. søskende.

Ønsker man at komme i betragtning til søskenderabat, skal samme betaler-cpr benyttes ved udfyldelse af betaleroplysninger, i forbindelse med tilmelding af søskende.

Børn der deltager på børnerytmik holdene tilbydes søskenderabat. Første søskende betaler fuld pris. Øvrige søskende betaler halv pris. Der er ingen krav om, at søskende skal deltage på det samme børnerytmik hold.

Ønsker man at komme i betragtning til søskenderabat, skal samme betaler-cpr benyttes ved udfyldelse af betaleroplysninger, i forbindelse med tilmelding af søskende.

Fra august 2024 tilbyder musikskolen rabat til pensionister, førtidspensionister og efterlønnere på udvalgte aktiviteter.

Du skal være fyldt 25 år og være bosiddende i Randers Kommune.

Det er vigtigt, at du oplyser, at du er pensionist eller efterlønner ved tilmeldingen.

Rabatten, der er på 30% af voksenprisen, tilbydes på:

Instrument- og sangundervisning
Teori og hørelære
Lydstudieteknik

Musikskolen tilbyder halv pris på teori & hørelære og sangskrivning hvis du samtidig er optaget på enten instrumentundervisning eller sangundervisning.

Musikskolen tilbyder halv pris på orkestre, sammenspilsfag og bands, hvis du samtidig er optaget på enten instrumentundervisning, sangundervisning eller talentlinjen.

Deltagelse i strygeorkester er gratis, hvis du samtidig er optaget på enten instrumentundervisning, sangundervisning eller talentlinjen.

Deltagelse i Pixie Notes og Teen Voices er gratis, hvis du samtidig er optaget på enten instrumentundervisning, sangundervisning eller talentlinjen.