Børnerytmik 0-6 år

Børnerytmik for de små er en del af Randers Musikskoles undervisningstilbud. Giv dit barn en god start på livet. Gå til børnerytmik. Et livsbekræftende samvær og nærvær i et musikalsk kreativt rum.

Præsentation af børnerytmik

Vi synger kendte og nye børnesange, danser, hopper, triller, leger, bruger redskaber, spiller på forskellige instrumenter og har det sjovt sammen.

Børn og voksne deltager sammen

På alle hold deltager barnet sammen med en af sine nære voksne - fx. far, mor eller bedsteforældre.

I løbet af en sæson får I et stort repertoire af sange og lege til også at synge derhjemme. Lav en skøn sangmappe af de mange kopier.

Er der specielle handicaps, der skal tages hensyn til, er man velkommen til at kontakte musikskolen og få en snak.

Undervisningen foregår på Musikskolen på Mariagervej.

  • Musik og bevægelse på babyers betingelser
  • En glad stund i samvær med andre forældre og børn
  • At stimulere alle barnets sanser og dets motorik
  • At møde andre nybagte forældre

Holdene er for børn i alderen 0-12 måneder.

Vi synger både kendte og nye børnesange.

Vi danser, laver bevægelege, fagtesange og leger med bolde, tørklæder, sæbebobler, ærteposer, eksperimenterer med lyde og klange på små instrumenter og meget, meget mere.

Undervisningen er tilrettelagt, så den både styrker børnenes medfødte musikalitet samt deres motorik. Der lægges vægt på lege, der stimulerer og udvikler børnenes ligevægtssans, følesans og muskel-ledsans, sanser, der er afgørende for at barnet får en god grundmotorik.

I en legende tilgang arbejder vi med musikkens grundelementer og styrker barnets iboende musikalitet. Indenfor en tryg, hyggelig ramme udvikler dit barn ikke blot sine musikalske evner, men også sin personlighed, motorik, sprog, koncentration og sociale kompetencer.

Der bliver brugt mange småinstrumenter som f.eks. maracas, triangel, rasleæg, bongotrommer og marimbaer i undervisningen. Men sanserne skærpes og stimuleres også af leg og sang med sæbebobler, silketørklæder, bolde, fingerdukker mm. Kun fantasien sætter grænser.

Hver time afsluttes med en stille sang og en afslappet trækketur hen over gulvet.

Et oplagt hold for søskende. Her er aktiviteter for både de små og de store – undervisningen er dog fortrinsvis tilrettelagt efter de ældste på holdet. De små keder sig nemlig aldrig!