Blokfløjteundervisning

Blokfløjteundervisning er en del af Randers Musikskoles undervisningstilbud. Blokfløjten er andet og mere end et begynderinstrument. Der findes et stort og alsidigt repertoire for instrumentet.

Præsentation af blokfløjte

Blokfløjten er et smukt instrument med mange muligheder. Allerede i middelalderen var blokfløjten et populært instrument. Blokfløjtefamilien består af instrumenter i forskellige størrelser; de almindeligste er sopran-, alt-, tenor- og basblokfløjte.

Repertoiret spænder fra klassisk musik over folkeviser og moderne musik til pop og jazz. Der er skrevet særligt meget musik for blokfløjten i renæssance- og baroktiden. Derfor spiller musikken fra disse to perioder en stor rolle i undervisningen.

Blokfløjten er også et godt begynderinstrument, der desuden giver gode forudsætninger for senere at skifte til et andet instrument. Der er mange ligheder at bygge videre på hos især træblæsere – tværfløjte, obo, klarinet, saxofon og fagot. Der er rigtig mange sammenspilsmuligheder, og elever med særlig interesse for blokfløjte får mulighed for også at arbejde med andre typer blokfløjter som alt-, tenor- og basfløjte.

Generel information

For at opnå et godt resultat, skal du være indstillet på at øve dig hjemme - gerne dagligt.

Har du brug for vejledning til køb af instrument, står læreren gerne til rådighed.

Du har mulighed for at supplere din undervisning ved at deltage i vores blokfløjteorkester.

Startalder: fra 6 år.

Undervisningsform: hold eller soloundervisning. Kan holdundervisning for 2 elever i 30 eller 50 minutter ikke tilbydes, vil du i stedet få tilbudt soloundervisning i 15 eller 25 minutter til prisen for solo 15 eller 25 minutter.

Undervisningsdag og tid aftales individuelt mellem lærer og elev.