Talentlinjerne

Talentlinjerne på Randers Musikskole

I lighed med talentplejen og særlige eliteprogrammer i klubberne og i Team Danmark-centre, kan vi også på musikskolen tilbyde udvidede undervisningsprogrammer, der styrker udviklingen af det enkelte musiktalent.

Eleverne tilmelder siger 40 eller 50 minutters soloundervisning på hovedinstrumentet. Derudover undervises der i teori/hørelære, kammermusik/rytmisk sammenspil og fællestimer. Der er kun egenbetaling på hovedinstrumentet.

Undervisning på talentlinjerne er så vidt muligt placeret om onsdagen for at skabe musikalsk og social sammenhæng. Undervisningsdag- og tid på hovedinstrumentet aftales dog individuelt mellem lærer og elev.

Eleverne har en del koncertaktivitet.

  • Klassisk talentlinje er et tilbud til elever fra 12/13 år.
  • Rytmisk talentlinje er et tilbud til elever fra 14/15 år.

Elever indstilles af deres hovedfagslærer og aflægger en mindre optagelsesprøve.