Klaverundervisning - Rytmisk

Klaverundervisning er en del af Randers Musikskoles undervisningstilbud. Klaveret er et meget alsidigt instrument, der bruges i alle genrer og stilarter, og mulighederne er mange.

Præsentation af klaver - rytmisk

Dette tilbud er for elever, som ønsker at spille rytmisk musik.

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elev. Vi er optaget af fra start at give alle elever et solidt og alsidigt fundament, hvor der skabes fortrolighed med en række af klaverspillets grundlæggende elementer.

Klaverundervisningens formål er at udvikle elevens instrumentbeherskelse og musikalske forståelse. Herved lægges grunden til livslang musikglæde, kunstnerisk oplevelse og personlig udvikling.

Undervisningen bygger på den klassiske tradition, men vi spiller også musik i mange andre genrer: jazz, rock, pop, musical osv. Du lærer grundlæggende klaverteknik, nodelæsning, gehør- og becifringsspil. Senere vil undervisningens indhold typisk rette sig mere efter den enkeltes interesser.

I klaverundervisningen arbejdes der også med at øge elevens evne til musikalsk refleksion og stillingtagen samt bevidsthed om klaverets tradition og historie.

Randers Musikskole har også et introtilbud for børn i 0-1 klasse kaldet klaverboblerne, som du kan læse om her.

Generel information

For at opnå et godt resultat, skal du være indstillet på at øve dig hjemme - gerne dagligt.

Har du brug for vejledning til køb af instrument, står læreren gerne til rådighed.

Startalder: Fra 6 år.

Undervisningsform: hold eller soloundervisning. Kan holdundervisning for 2 elever i 30 eller 50 minutter ikke tilbydes, vil du i stedet få tilbudt soloundervisning i 15 eller 25 minutter til prisen for solo 15 eller 25 minutter.

Undervisningsdag og tid aftales individuelt mellem lærer og elev.