Klaverundervisning

Klaverundervisning er en del af Randers Musikskoles undervisningstilbud. Klaveret er et meget alsidigt instrument, der bruges i alle genrer og stilarter, og mulighederne er mange.

Præsentation af klaver

Dette tilbud er for elever, som gerne vil spille en blanding af rytmisk og klassisk musik.

Klaverundervisningens formål er at udvikle elevens instrumentbeherskelse og musikalske forståelse. Herved lægges grunden til livslang musikglæde, kunstnerisk oplevelse og personlig udvikling.

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elev. Vi er optaget af fra start at give alle elever et solidt og alsidigt fundament, hvor der skabes fortrolighed med en række af klaverspillets grundlæggende elementer.

Undervisningen bygger på den klassiske tradition. Vi spiller musik i mange genrer som jazz, rock, pop, musical osv., men også klassisk musik af Bach, Beethoven, Mozart mf. Du lærer grundlæggende klaverteknik, nodelæsning, gehør- og becifringsspil. Senere vil undervisningens indhold typisk rette sig mere efter den enkeltes interesser.

Hvis en elev på et tidspunkt ønsker at specialisere sig indenfor klassisk eller rytmisk klaver, er det muligt at søge en lærer med særlig kompetence indenfor det givne område.

I klaverundervisningen arbejdes der også med at øge elevens evne til musikalsk refleksion og stillingtagen samt bevidsthed om klaverets tradition og historie.

Randers Musikskole har også et introtilbud for børn i 0-1 klasse kaldet klaverboblerne, som du kan læse om her.

Generel information

For at opnå et godt resultat, skal du være indstillet på at øve dig hjemme - gerne dagligt.

Har du brug for vejledning til køb af instrument, står læreren gerne til rådighed.

Startalder: Fra 6 år.

Undervisningsform: hold eller soloundervisning. Kan holdundervisning for 2 elever i 30 eller 50 minutter ikke tilbydes, vil du i stedet få tilbudt soloundervisning i 15 eller 25 minutter til prisen for solo 15 eller 25 minutter.

Undervisningsdag og tid aftales individuelt mellem lærer og elev.