Kontrabasundervisning

Kontrabasundervisning er en del af Randers Musikskoles undervisningstilbud. Kontrabassen danner fundament i det klassiske symfoniorkester. Den er det største blandt strygeinstrumenterne og spiller de dybeste toner.

Præsentation af kontrabas

Kontrabas er et meget brugt instrument både inden for klassisk og rytmisk musik.

Kontrabasundervisningens formål er at skabe grundlag for musikalsk udfoldelse på et strygeinstrument. For at få glæde af at spille selv og sammen med andre, er det vigtigt, at man lærer sit instrument godt at kende.

Rytmisk kontrabas er overvejende et sammenspilsinstrument, og overvejende et jazzinstrument. En jazzbassist skal ud over at kunne spille på instrumentet, være i stand til at lave en god basgang og det rigtige groove ud fra en becifret node og stilkendskab. Så teori mm. indgår i undervisningen.

Generel information

For at opnå et godt resultat, skal du være indstillet på at øve dig hjemme - gerne dagligt.

Har du brug for vejledning til køb af instrument, står læreren gerne til rådighed.

Desuden har du mulighed for at deltage gratis i Strygeorkestret hver mandag eftermiddag på Musikskolen. Du skal blot huske at tilvælge det på tilmeldingen.

Startalder: fra 7 år.

Undervisningsform: hold eller soloundervisning. Kan holdundervisning for 2 elever i 30 eller 50 minutter ikke tilbydes, vil du i stedet få tilbudt soloundervisning i 15 eller 25 minutter til prisen for solo 15 eller 25 minutter.

Undervisningsdag og tid aftales individuelt mellem lærer og elev.