Sangundervisning - Klassisk

Sangundervisning er en del af Randers Musikskoles undervisningstilbud. I sang lærer du din stemme bedre at kende og får her igennem redskaber til at styre og styrke din stemme.

Præsentation af sang

I sang lærer du din stemme bedre at kende og får her igennem redskaber til at styre og styrke din stemme. I undervisningen arbejdes der med formidling, klang og udtryk.

Der lægges vægt på at udvikle en sund og naturlig sangstemme ved hjælp af afspændings-, åndedræts- og sangøvelser samt gennem fremførelse af sange indenfor diverse genrer at udvikle musikalske færdigheder. Sang er generelt en god indgang til kor og sammenspil.

Klassisk sang

Stemmen trænes ved vejrtræknings- og sangøvelser. Dette gøres dels for at udvide stemmens omfang og udvikle klangsansen, og dels for at skærpe fornemmelsen for at synge rent. Efter opvarmningen (stemmetræningen) synges det repertoire, som elev og lærer har fundet egnet, og indenfor hvilket der arbejdes med frasering, improvisation og tekstligt og musikalsk udtryk. I klassisk sang spænder repertoiret fra gamle til nye danske sange, musical, opera og kirkemusik. Nodekendskab er ikke nogen betingelse, men er en fordel for den selvstændige øvning.

Generel information

For at opnå et godt resultat, skal du være indstillet på at øve dig hjemme - gerne dagligt.

Du kan desuden supplere din undervisning ved at deltage i et af vores forskellige kortilbud eller bands.

Startalder: fra 8 år.

Undervisningsform: hold eller soloundervisning. Kan holdundervisning for 2 elever i 30 eller 50 minutter ikke tilbydes, vil du i stedet få tilbudt soloundervisning i 15 eller 25 minutter til prisen for solo 15 eller 25 minutter.

Undervisningsdag og tid aftales individuelt mellem lærer og elev.