Musikværksted 0-3 klasse

Musikværksted er et tilbud til eleverne i 0-3 klasse på folkeskolerne i Randers.

Præsentation af musikværksted

Gennem sang, leg, bevægelse og spil på instrumenter får børnene en indføring i musikkens grundbestanddele: toner, puls og rytmer. Derved skabes grundlag for en fremtidig musikinteresse.

Undervisningen foregår på elevens egen skole, hvor der kan samles elever nok til hold. I nogle tilfælde kan det blive nødvendigt at slå klassetrin sammen. Undervisningen foregår så vidt det er muligt lige efter skoletid. Undervisningen tilrettelægges så alsidigt, at alle kan få glæde og udbytte af at være med.