Teori og hørelære

Teori og hørelære styrker node- og rytmelæsning, becifring og fornemmelsen for puls og melodi.

Præsentation af teori og hørelære

Teori og hørelære giver en teoretisk og praktisk ballast på områderne akkorder, intervaller, rytmer, noder, imitation m.m. Faget støtter således elevens musikalitet, uanset om man synger eller spiller på et instrument. Det er et rigtig godt redskab at have, når man spiller. Det giver en bedre praktisk og teoretisk forståelse af musikken.

Generel information

Undervisningen foregår inde på musikskolen i Randers.

Undervisningsform: hold eller soloundervisning.

Tilbuddet er til elever, der har modtaget instrumental- eller sangundervisning et års tid i forvejen.

Undervisningsdag og tid aftales individuelt mellem lærer og elev.